Uzmanlık Alanları

Shire, yaşam kurtaran ve hayatta tutan ürünlerde – ki bu ürünlerin birçoğu türünün ilk örneği olan ve geniş bir nadir ve tedavisi güç hastalıklar yelpazesi genelinde tedavide devrim yaratan ürünlerdir - öncülük etme konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Uzmanlık alanlarımız hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmektedir.

Hematoloji

Shire’ın hematoloji birimi, hemofili ve diğer kan hastalıklarıyla mücadele eden hastalara yönelik dönüştürücü ve bireyselleştirilmiş tedaviler sunma konusunda dünya çapında liderler arasında yer almaktadır.

Hastanın yolculuğu konusunda sahip olduğumuz derin anlayışa dayalı olarak hemofili camiasına yenilikçi tedaviler sunma konusunda zengin bir deneyim ve geçmişe sahibiz. Tedavi alanında, plazma/albümin içermeyen ilk rekombinant Faktör VIII tedavisinin geliştirilmesi, monoklonal antikor saflaştırma ve ısıl işlem süreçleri gibi bazı ilkleri hemofili hastalarına ilk kez biz sunduk.

Shire bugün, sahip olduğu en geniş hemofili tedavileri portföyüyle sektör lideridir ve bireysel tedavi tercihlerine tedavinin her aşamasında farklı seçeneklerle yanıt vermektedir. Geleceğe yönelik olarak, hematolojik hastalıklarla ilişkilendirilen en büyük güçlüklerden bazılarını ele almak amacıyla yenilikler üretmeye devam ediyoruz.

Hastalarımız için, kanamanın olmadığı bir dünya hedefine yönelik olarak yılmadan çalışıyoruz. Hemofilili hastaların %70’ine yakın bir bölümünün tanı ve tedavi alamadığının veya yeterli tedavi göremediklerinin bilincinde olarak, farkındalığı, tanı imkanlarını ve tedaviye erişimi artırmak amacıyla dünyanın her yerindekamu-özel sektör ortalıkları oluşturmaya yoğun şekilde odaklanıyoruz.

Hastalarımız, Shire’ın hematoloji kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.bleedingdisorders.com adresini ziyaret edebilirler.

İlgili bazı dış web siteleri ve kaynaklar:

İmmünoloji

Shire’ın immünoloji birimi, bağışıklık yetmezliği veya bozukluğu olan hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yenilikler üreterek hastalar için anlamlı bir fark yaratmaya çalışmaktadır. Bağışıklık yetmezliği hastalıklarına yönelik farklılaşmış immünoglobulin tedavileri alanında zaten dünya çapındaki liderler arasında yer alan Shire’ın büyümeye devam eden immünoloji ürün ve hizmetleri portföyü hastaların yaşamlarını dönüştürmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Hastaların ve hekimlerin tedaviyle ilgili ihtiyaçları, Shire’ın, yakın tarihte kullanıma sunulmuş olan, primer bağışıklık yetmezliği bulunan yetişkinlere yönelik ayda bir uygulanan ilk subkutan immünoglobulin tedavisi gibi yenilikleri üretme çalışmalarına yön vermektedir. Shire, insan plazmasından elde edilen tedavilerin geliştirilmesinde ve işlenmesinde dünya çapında liderler arasında yer almaktadır. Bu teknolojideki geçmişimiz ve deneyimimiz, 1950’lerde ilk defa ticari olarak kullanıma sunulan insan plazmasına kadar gitmektedir. Global liderlikteki geçmişimizle ve bağışıklık yetmezliği hastalıkları alanında tedavi kalitesini ileri taşımaya yardımcı olan ürün ve hizmetlerimizle gurur duyuyoruz.

Plazma kaynaklı tedavilere yönelik artan global talebe yanıt vermek amacıyla dünyanın en büyük ve en sofistike plazma toplama, biyolojik ürün üretme ve plazma fraksinasyon ağlarından birini inşa etmeye devam ediyoruz. Yenilikçi araştırma portföyümüzü genişlettikçe, artık plazma kaynaklı ürünlerin ötesine gidiyor ve hastaların gelişen ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarımız kapsamında yeni teknoloji platformlarından etkin şekilde yararlanıyoruz.

Shire, hastalara tanı ve bilgi edinme kaynakları sunan programlar yoluyla ve dünyanın her yerinde hasta derneklerine aktif şekilde destek olarak, Primer İmmün Yetmezliği (PİY) farkındalığını artırma çabalarına sürekli olarak destek vermektedir.

Hastalarımız, Shire’ın bağışıklık hastalıkları ile ilgili kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için immunedisease.com adresini ziyaret edebilirler.

İlgili bazı dış web siteleri ve kaynaklar: